Salamunalaikum
Plz ye bata dijie ki bete ka name farishte ke name par rakhna kaisa hai jaise meekaeel

Walaikumussalam
G Han bilkul rakh sakte hain waise nabi saw aur Aale nabi saw ke nam par nam rakhna Afzal hai
Wassalam