Salamunalaikum Janab agar kisi shakhs pe haj ke sharayat poore ho gaye hon par usney tab Haj na kiya ho aur abb kisi beemari ki wajeh se haj par na jaskta ho too uski kya zimmedari hai

alaikum salam
agar haj par jane se maazoor hai to use chahye ke naeb bana kar haj karwae