Sawal ye hai ek student hai usko gharwale paise bhejte hai. kuch paise wo kharch deta hai aur kuch paise wo bacha leta hai. to jo paise jo bach rahe hai uske pas saving jo hai usppar saal me usko khums nikalna padega?

Ws Jo bhi sal bhar kharch karne k baad rakam bache to ehteyate wajib hy k khums nikale. Wassalam