shukriya, to agar hum khade hokar karen to gunhegaar honge?

Salam
Gunahgar tu nahi honge magar makrooh Se bachne Ka jo sawab hai
Us Se Mahroom ho jayenge
Wassalam