Sure Baqarah me sarab ki silsile me sabse pehle konsi aayat nazil huyi ?

Allah ki taraf se jab aur jaha hukm mila vayse aayat nazil huvi hy