s/w …aaga batay maa ke pair ke niche jannat h to baap ke pair ke niche kya ???

ws baap ki khidmat jannat tak pahuchne ka zariya hai .