Waaliyat fiqh imam Khomeini r.a aur aam marja mai kya farakh hai. aur kya imam Khomeini ka fatwa sabko maanna hai

https://www.youtube.com/watch?v=BW5wBGV8k0g&list=PLoC482tBzeC3NZiBUr3cGrOS-ePqKy6D6

Ye link hai apke wali Faqih ke sawal ke jawab ke liye