Why sayed fitra separate from non sayed fitra on eid?

Kionkai gair syed kai maal ki gandagi hai aur saadaat kai aihtram ki waja sai nahi dai saktai jaisa kai riwayat mai aaya hai