Wife ko jo gehna shadi me humlogo ne diya hai kya woh gehna meri ammi wife se bina puche koi kaam ke liye girwi rakh ke paise utha sakti hain?

Malik ki ijazat k baghair nahi le sakte.