yada tar manqabat naat aise hai k jisme background me music type use karte hai to kya hum woh sun sakte hai manqabat naat sunnne ki niyat se woh music type sunne ki niyat se nahi?

Nhin sun sakte begir music ke sunen