Yani jo mere yaha pesh imam h jo syed sadaat h unhe de sakte h

Agr wo zaruratmand hain (unki kamai unke kharch se kam hai, jaise unko milte 3000 hain aur unke ghar ka normally kharcha 5000 hain) to ap unnko unki zarurat ke mutabiq de sakte hain.

Yani jo mere yaha pesh imam h jo syed sadaat h unhe de sakte h

Agr wo zaruratmand hain (unki kamai unke kharch se kam hai, jaise unko milte 3000 hain aur unke ghar ka normally kharcha 50000 hain) to ap unnko unki zarurat ke mutabiq de sakte hain.
Sorry 5000*