Ye bhi wazeh kare ki namaze magrib k baad iftar karte the ya namaze isha k baad? Aur agar namaze isha ke baad iftar karte the to kya namaze magrib ke baad makhsus doa aur mustahab wa nafela namaz padhte the ya fouran namaze isha padhte the?

jab dono namaz sath padhte the to uske baad,jab dono namaz alag alag padhte the to maghrib ke baad