Yes, 90 % 15 Shaban ke age piche he.. Yeh date likha huwa or hisab dudhe mera last khums nikalne Ka baki he.. Ab me Kya Karu..?

Aap 15 shaban ko hi nikal dijiye, kuch to andaza hoga ki last year ki saving is saal kitni bank me hai use minus kar dijiye