Zakat kab wajib hoti hai. Uski kitni miqdaar hona chahiye gold ke Lea aur kitna hissa Dena hota hai.

https://www.sistani.org/english/book/48/2294/