Ziarate ashura padne ka kia tareeka hai?

Pahle Karbala ka rukh karke Imam Husain as ko Salam aur unke qatelen par lanat karen. Phir 2 rakat Namaze Ziyarat paren. Phir ziyarat e Ashoora pare. 100 bar Salam aur 100 bar laan ko jitna ho pae pare nahi to ek bar bhi kafi hai. Sajde ki dua ko dhere dhere hifz karen aur sajde me hi paren.