Maulana Jabir Ali Ansari
User Pic
Name: Maulana Jabir Ali Ansari
Age: 48
Location: Qom, Iran
Expertize: Fiqh, History, Aqaaed, Philosophy, Usool, Quran and Ahle Sunnah Books
Question:kya gift or hadiye or khumus hy or agr kisi ne Shaadi ki niyat se zaiwar bnaae ho Lekin abhi tk use nahi Huwa to kya oos pr bhi khumus hy

Ayatollah:Sistani

Answer: hadiye par khums hai lekin zewar par us waqt tak khums nahi hai jab tak ke aurat ke pahenne ka time hai yani zinat ka time hai misal ke tor par agar aurat jawan hai to khums nahi hai lekin agar budhi ho gai hai aur zewar pahenne ka time guzar gaya ho to khums wajib hai
Question:If I am reading Quran or if I am listening audio Quran while I am traveling

What would be my responsibility in both situations if Ayat e Sajjada recites

Because I cannot perform sajjada in traveling

Ayatollah:Khamenei

Answer: you have to put your forehead on the paak place.

it means sajda is wajib in all condition
Question:What should be the Niyyat for Friday prayers?

Ayatollah:Sistani

Answer: mai namaze juma padhta hun wajib qurbatan ilallah.
aur agar namaze zohr padhna ho to mai namaz zohr padhta hun wajib qurbatan ilallah
Question:Maula aksar mai raat mai Janabat mai ho jata ho..
uss k liye koi dua hai toh batayeh!!

Ayatollah:Sistani

Answer: aap raat me zada khana mat khaye halka khana aur kam khana kha kar aur 4 qul padh kar so jaye
Question:Namaz k baad ki ziyarat batayeh??

Ayatollah:Sistani

Answer: insan agar pabandi rakhe ke namaz ke baad ziyarate ashoora padhe to yahi kaafi hai
hamare aksar ulama ziyarate ashoora ko har namaz ke baad padha karte the
Total 170 Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17